Horyu-ji Chu-mon

Horyu-ji Chu-mon
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.