Arisugawa no Miya Takehito Shinnō Fushimi no Miya Sadanaru Shinnō Kan'in no Miya Kotohito Shinnō

Arisugawa no Miya Takehito Shinnō
Okumura, Takie

Fushimi no Miya Sadanaru Shinnō
Okumura, Takie

Kan'in no Miya Kotohito Shinnō
Okumura, Takie

Komatsu no Miya Akihito Shinnō Ōyama Iwao

Komatsu no Miya Akihito Shinnō
Okumura, Takie

Ōyama Iwao
Okumura, Takie

Lantern slides 1 - 5 of 5 total.