Cao tou zhan dou 槽头战斗 He pan xin hua 河畔新花 Qing chun huo hua 青春火花 Sen lin qu 森林曲

Cao tou zhan dou 槽头战斗
Liu, Qingchang 刘庆昌

He pan xin hua 河畔新花
Liu, Shuqiang 刘树强

Qing chun huo hua 青春火花
Shanghai shi jian jin nong chang chuang zuo zu 上海市前进农场创作组

Sen lin qu 森林曲
Sun Jianzhong 孫健忠 ; Chen Meiding 陈梅鼎

Shashiyu 沙石峪 Yi fu bao xian dai 一副保险带 Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候

Shashiyu 沙石峪
Tangshan Di qu "Shashiyu" lian huan hua chuang zuo zu 唐山地区《沙石峪》连环画创作组 ; Hu Tianqi 胡天启, Zhang Lianrui 张连瑞

Yi fu bao xian dai 一副保险带
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Jiading xian ye yu wen yi chuang zuo zu 嘉定县业余文艺创作组, Taopu gong she ye yu wen yi chuang zuo zu lian huan hua 桃浦公社业余文艺创作组连环画

Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组

Bookcovers 1 - 7 of 7 total.