Aizen-Myo-O Amida-Nyorai Amida-Nyorai

Aizen-Myo-O
Kokusai Bunka Shinkokai

Amida-Nyorai
Kokusai Bunka Shinkokai

Amida-Nyorai
Kokusai Bunka Shinkokai

Amida-Nyorai Amida-Nyorai Amida-Triad

Amida-Nyorai
Kokusai Bunka Shinkokai

Amida-Nyorai
Kokusai Bunka Shinkokai

Amida-Triad
Kokusai Bunka Shinkokai

Amida-Triad in Tachibana-Fujin Zushi Shrine Ashura (One of Hachubushu) Baldachin

Amida-Triad in Tachibana-Fujin Zushi Shrine
Kokusai Bunka Shinkokai

Ashura (One of Hachubushu)
Kokusai Bunka Shinkokai

Baldachin
Kokusai Bunka Shinkokai

Basu-Sennin Benzai-Ten Bishamon-Ten

Basu-Sennin
Kokusai Bunka Shinkokai

Benzai-Ten
Kokusai Bunka Shinkokai

Bishamon-Ten
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 12 of 131 total.
2  3  4  5  Last  >