Bosatsu Gigaku Masks

Bosatsu
Kokusai Bunka Shinkokai

Gigaku Masks
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 2 of 2 total.